0
Forespørgsel
0,00 kr
0
Indkøbskurv
0,00 kr
Loading...
Loading...
Forespørgsler og ordren er blevet opdateret!
Forespørgsler og ordren er blevet opdateret! Forespørgsler og ordren er blevet opdateret!
Varen er udsolgt.
Vi beklager, men varen er udsolgt.

Privatlivspolitik

Dette dokument er gældende fra 25. maj 2018, 2018. Den tidligere version af anonymitetspolitikken kan findes her.

Senetic GmbH, ejeren af Senetic.dk online shop, tager alle forholdsregler for at beskytte brugerne af deres hjemmesides anonymitet. For at kunne implementere princippet om lovlig, pålidelig og gennemsigtig behandling af personlige data der indsamles gennem online-shoppen, er et dokument med navnet Anonymitetspolitik blevet vedtaget.

1. Termerne der anvendes i anonymitetspolitikken betyder:

Senetic GmbH, Senetic.dk, vi, vores - Senetic GmbH med deres registrerede kontor i München, Kronstadter Straße 4, 81677 München.

Kunde - en kunde eller en entrepenør, som har afgivet eller har intentioner om at afgive en ordre eller bruger andre tjenester ved online-shoppen (herefter også omtalt som "Køber").

Forbruger - en fysisk person som udfører en lovlig aktivitet der ikke er relateret direkte til vedkommendes forretnings- eller arbejdsmæssige aktivitet.

Entrepenør - en fysisk person, en juridisk person eller en organisatorisk enhed, som ifølge loven har en juridisk kapacitet og påtager sig aktiviteter med henblik på formål der vedrører deres forretnings- eller arbejdsmæssige aktivitet.

Kundekonto (Konto) - en underside af butikken, hvor kunden blandt andet kan administrere personlige data, modtage notifikationer om ændringer i ordrestatus samt styre og administrere status for afgivne ordrer.

Online Shop Senetic.dk (herefter også omtalt som "Shop" eller "Online Shop") - en internettjeneste som er tilgængelig på http://www.senetic.dk, hvorigennem tjenesteudbyderen leverer tjenester som er angivet i Betingelser og Vilkår og hvor kunden kan afgive ordrer.

Betingelser og Vilkår - Betingelser og Vilkår for salg ved hjælp af langdistancekommunikation samt levering af tjenester med elektroniske midler ved online-shoppen Senetic.dk.

Varer - en materiel flytbar enhed, som er subjektet i en salgskontrakt, eller en rettighed som er subjektet i en salgskontrakt (f.eks. en licens).

Tjeneste (Tjenester) - ordre, licensordre eller tilbudsforespørgsel samt andre tjenester leveret af shoppen.

Ordre - kundens hensigtserklæring, som udgør et tilbud om at afslutte en salgskontrakt med Senetic GmbH, med direkte henblik på at afslutte en langdistance-salgskontrakt via online-shoppen, som angiver typen og antallet af varer der er subjektet i salgskontrakten.

Licensordre - kundens hensigtserklæring, som udgør et tilbud om at afslutte en aftale om en softwarelicens med Senetic GmbH, med direkte henblik på at afslutte en langdistance-salgskontrakt (salg af licenser) via online-shoppen, som angiver typen og antallet af softwareprodukter som licensen er beregnet og solgt til brug af.

Tilbudsforespørgsel - indsendt af kunden via formularen som er tilgængelig i shoppen, med forespørgsler der angiver produktet eller softwaren, som er subjekt for forespørgslen samt kundedata, som er nødvendige for kontakt, angivet på formularen.

GDPR - Forordning (EU) 2016/679 af Europa-parlamentet og Rådet af 27. april 2016 om beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til behandlingen af personlige data og den frie bevægelighed for disse data samt ophævelse af Direktiv 95/46/EC (Generel Forordning om Databeskyttelse).

Indstillinger (Anonymitet) - funktionalitet i kontoen, som giver brugeren der anvender udvalgte tjenester, mulighed for at kunne administrere disse tjenester ordentligt, inklusive uafhængig modificering af deres omfang og valg af præferencer vedrørende beskyttelsen af deres anonymitet.

Bruger - betyder en enhed som der kan leveres tjenester til elektronisk eller hvormed en aftale om levering af elektroniske tjenester kan afsluttes i overensstemmelse med Betingelser og Vilkår og loven.

2. Hvem er den registeransvarlige?

Den registeransvarlige for dine personlige data i forbindelse med brugen af online-shoptjenester er virksomheden Senetic GmbH med deres registrerede kontor i München, Kronstadter Straße 4 81677 München, Deutschland, Firmanummer: HRB214046, Momsnummer: DE297177752.

Kontakt os venligst hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personlige data og dine rettigheder. Spørgsmål vedrørende anonymitet skal sendes til følgende e-mailadresse: [email protected]

3. Hvilke personlige data behandler vi, til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag?

På grund af det faktum at vi leverer forskellige tjenester for brugerne af vores online-shop, behandler vi dine personlige data med forskellige formål, i forskelligt omfang og på forskelligt retsgrundlag som fastsat i GDPR. For at kunne give dig den mest gennemsigtige information har vi grupperet informationen ved at henvise til formålet med behandlingen af dine personlige data.

3.1. Oprettelse af en konto og autentifikation af brugeren i online-shoppen

Omfanget af data. Til dette formål behandler vi personlige data som er oplyst af dig i registreringsformularen på online-shoppen, det vil sige, dit navn, telefonnummer, kontaktoplysninger, e-mailadresse og indstillet adgangskode.

Kunder kan indsende en såkaldt tilbudsforespørgsel for at få information om tilgængelighed, pris og kendetegn for et produkt. For at kunne bruge denne funktion vil du blive bedt om at oplyse dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og virksomhedsnavn. Hver gang du kontakter os pr. telefon eller e-mail, vil vi bruge informationen du oplyser til at besvare dit spørgsmål.

Kunder kan også afgive bestillinger på udvalgte produkter. I tilfælde af afgivelse af en bestilling på disse produkter vil kunden blive bedt om at oplyse de data der er nødvendige for at gennemføre købet og salgsaftalen.

Retsgrundlag. Nødvendighed for at kunne udføre aftalen om ydelse af kontotjenesten (art. 6 (1) (b) of GDPR).

3.2. Tjenester der ikke kræver oprettelse af en konto

Typer af tjenester. Vi behandler dine personlige data for at levere tjenester som ikke kræver oprettelse af en konto, såsom:

• afsendelse af e-mails med markedsføringsrelateret og kommerciel information,

• visning af reklamer.

Omfanget af data. Til dette formål behandler vi personlige data vedrørende din aktivitet i shoppen, som omfatter: data om viste produkter og andre sider i shoppen samt data om session, din enhed og operativsystem, browser, lokalitet og unik ID.

Retsgrundlag. Vores retmæssige interesse (art. 6 (1) (b) af GDPR), som består i at muliggøre brugen af tjenester der leveres elektronisk samt forbedring af disse tjenesters funktionalitet.

3.3. Tjenester og funktionaliteter der kræver oprettelse af en konto

Typer af tjenester og funktionaliteter. Dine personlige data bliver behandlet for at levere tjenester som kræver oprettelse af en konto, såsom udførelse af en ordre.

Omfanget af data. Til dette formål behandler vi personlige data, som er oplyst på registreringsformularen og data om din aktivitet i online-shoppen, som omfatter: data om viste produkter og andre sider i shoppen samt data om session, din enhed og operativsystem, browser, lokalitet og unik ID.

Oplysning af nogle data er en forudsætning for at kunne bruge individuelle tjenester og funktionaliteter med kontoen (obligatoriske data). Vores system markerer automatisk data. Ved manglende oplysning af disse data vil vi ikke kunne levere visse kontotjenester og funktionaliteter. Bortset fra data der er markeret som obligatorisk, er det frivilligt af oplyse andre data.

Retsgrundlag. Nødvendighed for at udføre aftalen om levering af tjenester i overensstemmelse med Betingelser og Vilkår (art. 6 (1) (b) af GDPR) og vores retmæssige interesse (art. 6 (1) (f) af GDPR) bestående i muliggørelse af brugen af tjenester som leveres elektronisk samt forbedring af disse tjenesters funktionalitet.

3.4. Statistik for brugen af individuelle funktionaliteter i shoppen, som muliggør brugen af shoppens websider og sikrer IT-sikkerheden for shoppen

Omfanget af data. Til disse formål behandler vi personlige data som vedrører dine aktiviteter i shoppen, såsom: besøgte websider og undersider i shoppen og tidsmængden som blev brugt på hver af dem samt data om søgehistorik, din IP-adresse, lokalitet, enheds-ID og browser- og operativsystemsdata.

Retmæssigt grundlag. Vores retmæssige interesse (art. 6 (1) (f) af GDPR), bestående i muliggørelse af brugen af tjenester som leveres elektronisk samt forbedring af disse tjenesters funktionalitet.

3.5. Etablering, forfølgelse og udførelse af krav

Omfanget af data. Til dette formål kan vi behandle nogle af dine personlige data der oplyses i kontoen, såsom: navn, efternavn, bopælsadresse og data om brugen af vores tjenester, hvis kravet udspringer af den måde du bruger vores tjenester på, samt andre data som er nødvendige for at bevise omfanget af kravet, herunder omfanget af den lidte skade.

Retsgrundlag. Vores retmæssige interesse (art. 6 (1) (f) af GDPR), bestående i etablering, efterfølgelse og udførelse af krav og forsvar mod krav i retssager ved domstole og andre statslige autoriteter.

3.6. Håndtering af klager og henvendelser samt besvarelse af spørgsmål

Omfanget af data. Til dette formål kan vi behandle nogle af dine personlige data, som er oplyst i kontoen samt data om brugen af vores tjenester, som er årsagen til klagen eller anmodningen og data indeholdt i dokumenter som er vedhæftet klagen eller anmodningen.

Retsgrundlag. Vores retmæssige interesse (art. 6 (1) (f) af GDPR), bestående i forbedring af funktionaliteten i tjenester som leveres elektronisk, og opbygning af positive relationer til kunden baseret på pålidelighed og loyalitet.

3.7. Kundetilfredshedsundersøgelse

Omfanget af data. Til dette formål behandler vi dine personlige data, herunder de data som er nødvendige for at behandle ordren samt dine svar på spørgsmålene som vi har forberedt, og som er inkluderet i spørgeundersøgelserne og formularerne der bruges i tilfredshedsundersøgelsen.

Retsgrundlag. Vores retmæssige interesse (art. 6 (1) (f) af GDPR), bestående i forbedring af funktionaliteten i tjenester som leveres elektronisk og vurdering af tilfredsheden med de tjenester vi leverer.

4. Hvordan matcher vores tjenester dine interesser og præferencer?

Vores online shop går efter den bedst mulige tilpasning af alle markedsføringsmeddelelser efter dine interesser og præferencer (profilering). For at kunne levere den mest gennemsigtige information har vi beskrevet hvad profilering handler om nedenfor.

4.1. Anbefalede produkter

Typer af tjenester. Anbefalede produkter bliver præsenteret for dig i shoppen før og efter indlogning samt i form af markedsføringsmeddelelser og bliver sendt til den oplyste e-mailadresse.

Omfanget af data. Til dette formål behandler vi dine personlige data som du har oplyst ved oprettelsen af kontoen og data relateret til udførelsen af ordrer samt data om aktivitet i shoppen, indsamlet og opbevaret via cookies.

Profilering. På baggrund af data som er indsamlet på denne måde, udvælger vi og præsenterer dig for de mest passende markedsføringsmeddelelser.

Afvejning af interesser. Med vores interesser og dine interesser, rettigheder og friheder taget i betragtning mener vi at præsentationer af anbefalede produkter og tjenester kombineret med profilering ikke vil forstyrre din anonymitet i væsentlig grad og det vil ikke være overdrevent besværligt. Med interesser, rettigheder og friheder taget i betragtning har vi taget hensyn til følgende omstændigheder:

a. anbefalede produkter er et værktøj som giver dig nemmere adgang til vores udvalg af produkter og tjenester ved præsentation af produkter du kan være interesseret i. Dette giver os mulighed for at forvente at behandlingen af personlige data med henblik på anbefalinger af produkter og tjenester er i tråd med dine begrundede forventninger;

b. præsentationer af anbefalede produkter og tjenester samt andre markedsføringsmeddelelser og afsendelse af dem til din e-mailadresse er i overensstemmelse med dine begrundede forventninger, da du har givet udtryk for dit ønske om at modtage denne type meddelelser i henhold til bestemmelser om levering af tjenester med elektroniske midler;

c. vi bruger kun data om dine aktiviteter i shoppen. Vi er interesseret i hvilke produkter og tjenester du er på udkig efter, hvilke tilbud der har fanget din interesse og ikke hvad du laver på andre websider;

d. vi respekterer din vilje og muliggør udøvelse af rettigheder. I det øjemed tilbyder vi mulighed for nemt at tilbagetrække samtykker til at modtage anbefalede tilbud i form af notifikationer i en mobilapplikation, i en webbrowser og i e-mailbeskeder under kontoindstillinger (Indstillingsfanen (Anonymitet)) eller i browserens indstillinger.

Retsgrundlag. Vores retmæssige interesse (Artikel 6 (1) (f) af GDPR) bestående i anbefaling af tilbud som kan passe til dine præferencer og interesser.

4.2. Markedsføring af vores produkter og tjenester samt vores kunder

Omfanget af data. Til dette formål behandler vi dine personlige data, som du har oplyst ved oprettelse af en konto, afgivelse af en ordre og data relateret til din aktivitet i shoppen, indsamlet og opbevaret via cookies. Aktivitetsdata relateret i særlig grad til data såsom: søgehistorik, klik i shoppen, besøg på hovedsiderne af shoppen og deres undersider, indlogning og registreringsdatoer, data om brugen af specifikke tjenester i shoppen samt historik og aktivitet relateret til vores e-mailkommunikation.

Profilering. Vi bruger ovennævnte data til at matche markedsføringsinformation om vores produkter og tjenester og vores kunder, som kan have din interesse.

Gensalg. For at kunne nå dig med vores markedsføringsmeddelelser udenfor shoppen bruger vi eksterne leverandørers tjenester. Disse tjenester består i visning af vores markedsføringsmeddelelser på andre websider end shoppen. Til dette formål installerer de eksterne tjenesteleverandører for eksempel en passende kode eller pixel til at downloade information om din aktivitet i shoppen. Disse detaljer er beskrevet i cookie-politikken.

Retsgrundlag. Vores retmæssige interesse (Artikel 6 (1) (f) af GDPR), bestående i markedsføringen af vores produkter og tjenester samt produkter og tjenester

Afvejning af interesser. Med vores interesser og dine interesser, rettigheder og friheder taget i betragtning har vi konkluderet at markedsføring kombineret med profilering ikke vil forstyrre din anonymitet i væsentlig grad eller være overdrevent besværligt. Med interesser, rettigheder og friheder taget i betragtning har vi taget hensyn til følgende:

a. du har givet udtryk for dit ønske om at modtage markedsføringsmeddelelser på den oplyste e-mailadresse, og derfor antager vi at du med god grund kan forvente at vi sender denne type meddelelser;

b. vi bruger kun data om din aktivitet i shoppen. Vi er interesseret i hvilke produkter og tjenester du er på udkig efter og hvilke tilbud der var interessante, og ikke hvad du laver på andre hjemmesider;

c. vi respekterer din vilje og muliggør udøvelse af rettigheder. Til dette formål tilbyder vi muligheden for nemt at kunne tilbagetrække samtykke til at modtage e-mails under kontoindstillinger (Indstillingsfanen (Anonymitet)) eller i browserens indstillinger.

5. Hvem deler vi dine personlige data med?

Vores databaser er beskyttet imod adgang fra tredjeparter. Data der indsamles under registrering eller køb bruges til korrekt udførelse af ordrer samt til at spore ordrestatus og lave ændringer af den efter kundens anmodning før den bliver afsendt. For at kunne udføre aftalen må Senetic.dk online shop dele data indsamlet fra dig med enheder såsom:

5.1. Tjenesteudbydere

Dine personlige data bliver overført til de tjenesteudbydere vi bruger til at drive tjenesten. Tjenesteudbyderne som vi overfører dine personlige data til, afhængigt af kontraktuelle aftaler og omstændigheder, er enten underlagt vores instruktioner vedrørende formålene og metoderne for databehandlingen (behandlere), eller de afgør formålene og metoderne for databehandlingen uafhængigt (registeransvarlige). Du kan finde en liste over de udbydere vi bruger her. Listen bliver opdateret på regelmæssig basis.

Databehandlere. Vi bruger leverandører der behandler dine personlige data udelukkende efter vores instruktioner. De forsyner os med en cloud hosting-tjeneste, online markedsføringssystemer og systemer til at vise netbaserede push-funktioner, sende e-mailbeskeder, analysere trafik på hjemmesiden, analysere virkningen af markedsføringskampagner samt understøtte implementeringen af specifikke kontofunktionaliteter.

Registeransvarlige. Vi bruger leverandører som ikke udelukkende handler ud fra vores instruktioner og selv fastsætter mål og metoder for brug af dine personlige data. De leverer gensalgskampagner til os og udfører statistiske undersøgelser.

Lokalitet. Vores leverandører er hovedsageligt baseret i Polen og andre lande indenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA) f.eks. i Irland. Nogle af vores leverandører er baseret udenfor EEA. På grund af overførslen af dine data udenfor EEA, har vi taget vores forholdsregler for at sikre at vores leverandører garanterer et højt niveau af personlig databeskyttelse. Disse garantier afstedkommes i høj grad af kravet om at anvende kontraktuelle klausuler adopteret af Kommissionen (EU) eller deltagelse i Privacy Shield-programmet etableret af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 fra d. 12 juli 2016 om tilstrækkeligheden af beskyttelse leveret af det europæisk-amerikanske Privacy Shield.

Du har ret til at anmode om en kopi af almindelige kontraktlige klausuler ved at indsende en anmodning på den måde som er angivet i punkt 2 af anonymitetspolitikken.

5.2. Statslige myndigheder

Dine personlige data kan blive gjort tilgængelige for autoriserede statslige myndigheder.

6. Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

Dine personlige data bliver opbevaret i den periode hvor du har en konto i online-shoppen Senetic.dk med henblik på levering af kontotjenesten og relaterede funktionaliteter og andre tjenester i overensstemmelse med Betingelser og Vilkår samt for markedsføringsformål. Efter sletning af din konto vil dataene blive anonymiseret, bortset fra følgende data: navn, e-mailadresse, ordrehistorik og information om givne samtykker (vi opbevarer disse data i en periode på 3 år fra sletning af kontoen med henblik på håndtering af klager og krav relateret til brugen af vores tjenester).

Dine personlige data med relation til udførelsen af ordrer og licensordrer i vores shop opbevares i den periode hvor det er påkrævet af separate bestemmelser i loven, f.eks. skatteloven. I slutningen af denne periode vil dine data blive anonymiseret.

Vi opbevarer personlige data der er indsamlet ved hjælp af cookies svarende til livscyklussen for cookies der er opbevaret på brugernes enheder. Detaljer om hvordan vi bruger cookies er beskrevet i cookie-politikken.

7. Hvilke rettigheder har du i relation til behandlingen af personlige data?

Vi kan sørge for udøvelse af dine rettigheder angivet nedenfor ved at du kontakter os via e-mail: [email protected]. Desuden kan du foretage udvalgte ændringer af dine kontoindstillinger under fanen Indstillinger (Anonymitet), når du er logget ind på shoppen.

7.1. Ret til at trække samtykke tilbage.

I henhold til art. 7 (3) af GDPR har du ret til at tilbagetrække ethvert samtykke som er blevet givet ved registreringsøjeblikket i shoppen samt ved brugen af bestemte tjenester og funktionaliteter der tilbydes i shoppen. Tilbagetrækning af samtykke træder i kraft fra tidspunktet for samtykketilbagetrækning. Tilbagetrækning af samtykke skal ikke påvirke behandling udført af os juridisk forud for denne tilbagetrækning.

Tilbagetrækning af samtykke får ikke nogen negative konsekvenser for dig. Det kan dog forhindre dig i at fortsætte med at tjenester og funktionalitet, som vi kun kan levere retmæssigt til dig med dit samtykke.

7.2. Ret til at gøre indsigelser mod brugen af personlige data

I henhold til art. 21 af GDPR, har du ret til at gøre indsigelser imod brugen af personlige data, herunder profilering, hvis vi behandler dem på baggrund af vores retmæssige interesse, f.eks. i forbindelse med brugen af anbefalede produkter og tjenester, markedsføring af vores produkter og tjenester, vedligeholdelse af statistik om brugen af bestemte funktionaliteter ved tjenesten og tilrettelæggelse af brug af shoppen samt en tilfredshedsundersøgelse.

Afmelding af modtagelse af anbefalede produkter og tjenester i form af en e-mail samt afmelding af modtagelse af markedsføringsmeddelelser vedrørende vores produkter eller tjenester eller vores kunder vil svare til at du gør indsigelse imod behandlingen af personlige data, herunder profilering for disse formål.

Hvis din indsigelse er berettiget og vi ikke har andet retsgrundlag for behandlingen af dine data, vil vi slette dataene som du har gjort indsigelser imod behandlingen af.

7.3. Ret til sletning

I henhold til art. 17 af GDPR har du ret til at kræve sletning af alle eller nogle af dine personlige data. Vi behandler enhver anmodning om sletning af alle personlige data som en anmodning om sletning af en konto.

Du har ret til at anmode om sletning af personlige data hvis:

a. specifikt samtykke er blevet trukket tilbage i et omfang hvor de personlige data er blevet behandlet på baggrund af nævnte samtykke;

b. de personlige data ikke længere er nødvendige for de formål de blev indsamlet eller behandlet til;

c. en indsigelse er blevet rejst imod brugen af dataene til markedsføringsformål;

d.en indsigelse er blevet rejst imod brugen af dataene med henblik på at vedligeholde statistikker om brugen af tjenesten og tilfredshedsundersøgelser og indsigelsen anses for berettiget;

e. personlige data bliver behandlet ulovligt.

Til trods for anmodningen om sletning af personlige data i forbindelse med indsigelsen imod behandlingen eller tilbagetrækningen af samtykke, kan vi bibeholde visse personlige data i det omfang det er nødvendigt for at etablere, forfølge eller forsvare vores krav. Dette gælder i særlig grad personlige data inklusive: navn, efternavn, e-mailadresse og købshistorik, som vi beholder med henblik på håndtering af klager og krav der vedrører udførelsen af ordrer.

7.4. Ret til begrænsning af behandling

I henhold til art. 18 af GDPR har du ret til at kræve begrænsning af behandling af personlige data. I tilfælde af at en sådan anmodning bliver fremsat, vil du ikke kunne bruge de specifikke funktionaliteter eller tjenester, som var relateret til behandlingen af dataene som anmodningen vedrører, indtil anmodningen er behandlet. Derudover vil vi ikke sende dig nogen meddelelser, herunder markedsføringsmeddelelser.

Du har ret til at anmode om en begrænsning af brugen af dine personlige data hvis:

a. der er blevet sat spørgsmålstegn ved rigtigheden af de personlige data - brugen af dataene vil blive begrænset i den tid det tager at verificere deres rigtighed, men ikke længere end 7 dage;

b. behandlingen af dataene er ulovlig og der er anmodet om at dataene bliver begrænset i stedet for slettet;

c. personlige data ikke længere er nødvendige for det formål de blev indsamlet eller brugt til, men de er nødvendige for at du kan etablere, forfølge eller forsvare dine krav;

d. du har gjort indsigelser mod brugen af nævnte data, i hvilket tilfælde begrænsningen skal gælde i den periode som er nødvendig for at verificere om beskyttelsen af dine interesser, rettigheder og friheder opvejer de interesser vi forfølger ved at behandle dine personlige data.

7.5. Adgangsret for datasubjektet

I henhold til art. 15 af GDPR har du ret til at få en bekræftelse fra os af behandlingen som dine personlige data er udsat for. Der hvor disse data reelt bliver behandlet, har du ret til at:

a. få adgang til dine personlige data;

b. få information om formålene med behandlingen, kategorierne for de personlige data der bliver behandlet, modtagere eller kategorier af modtagere af dataene, den planlagte periode for dataopbevaring eller kriterier for fastsættelse af denne periode, rettigheder under GDPR samt retten til at indgive en klage til den tilsynsførende myndighed om kilden til førnævnte data, om automatisk beslutningstagning, herunder profilering og sikkerhedsforstanstaltninger der anvendes i forbindelse med overførslen af disse data udenfor Den Europæiske Union;

c. få en kopi af dine personlige data.

Hvis du ønsker at udøve din ret til at tilgå data, bedes du kontakte den registeransvarlige der henvises til i stykke 2.

7.6. Ret til berigtigelse

I henhold til art. 16 af GDPR har du ret til at kræve at personlige data som du har oplyst, bliver berigtiget (hvis de er forkerte) og suppleret (hvis de er mangelfulde).

7.7. Ret til dataportabilitet

I henhold til art. 20 af GDPR har du ret til at få udleveret personlige data som du har oplyst, samt at sende dem til en anden, valgfri registeransvarlig. Du kan også bede om at vi sender dine personlige data direkte til en anden registeransvarlig, hvis det er teknisk muligt.

Vi sender dine personlige data til dig som en csv-fil. Csv-formatet er et hyppigt brugt, maskinlæsbart format, som gør det muligt at sende de modtagne data til en anden registeransvarlig.

7.8. Hvor lang tid tager det for os at imødekomme din anmodning?

Hvis du anmoder om at udøve førnævnte rettigheder, imødekommer eller afviser vi denne anmodning omgående, men ikke senere end indenfor 30 dage efter modtagelsen af den. Hvis vi dog, på grund af anmodningens komplekse karakter eller antallet af anmodninger, ikke er i stand til at imødekomme din anmodning indenfor 30 dage, vil vi opfylde den indenfor de næste 60 dage, idet vi vil informere dig om den tilsigtede forlængelse af denne periode.

Af tekniske årsager skal vi altid bruge 48 timer til at opdatere de indstillinger du vælger på vores systemer. Derfor kan det ske, når du opdaterer dine systemer at du modtager en e-mail fra os som du har afmeldt.

7.9. Rapportering af klager, henvendelser og anmodninger

Du kan rapportere dine klager, henvendelser og anmodninger vedrørende behandlingen af dine personlige data og udøvelse af dine rettigheder til os.

Hvis du mener at retten til personlig databeskyttelse eller andre rettigheder som er givet under GDPR er blevet overtrådt, har du ret til at indgive en klage hos generalsekretæren for beskyttelse af personlige data.

8. Hvordan sørger vi for at dine personlige data er sikre?

Vi tager alle forholdsregler for at sikre at dine personlige data er sikre. Tjenesterne bruger krypteret datatransmission (SSL) under registrering og logning, hvilket sikrer beskyttelse af data som kan identificere brugerne af online-shoppen og i høj grad forhindrer opfangning af adgang til kundens konto fra uautoriserede systemer eller personer.

9. Hvordan bruger vi cookies?

Vi henviser til vores cookie-politik for detaljer om hvordan vi bruger cookies.

10. Ændringer af anonymitetspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre ovennævnte anonymitetspolitik ved at offentliggøre en ny anonymitetspolitik på denne hjemmeside. Du vil blive informeret om alle ændringer eller tilføjelser gennem opslag med passende meddelelser på hovedsiderne af online-shoppen, og i tilfælde af væsentlige ændringer kan vi også sende dig separate notifikationer til den angivne e-mailadresse.

Anonymitetspolitikken begrænser ikke de rettigheder du måtte have under betingelser og vilkår eller bestemmelser i gældende lov.

Udvalgte produkter

Hold kontakten!
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær altid opdateret med vores tilbud og nyheder

Ved at klikke på "Tilmeld" accepterer du at modtage marketinginformation på den angivne e-mailadresse. Administratoren af ​​dine personoplysninger varetages af Senetic GmbH, beliggende på Kronstadter Straße 4, 81677 München, Deutschland. Du har ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger og til at rette, slette eller begrænse behandlingen samt til at protestere mod behandlingen. Nærmere oplysninger om behandling af personoplysninger findes i privatlivspolitikken.

Forkert e-mail adresse.
Denne e-mail adresse er allerede bekræftet.
Denne e-mail adresse er ikke bekræftet endnu.
Tak!
Tjek din indbakke - du modtager en besked fra os, der beder dig om at bekræfte dit abonnement på nyhedsbrevet.
Betalingsmetoder
Levering
Certifikater og udmærkelser