0
Forespørgsel
0,00 kr
0
Indkøbskurv
0,00 kr
Loading...
Loading...
Forespørgsler og ordren er blevet opdateret!
Forespørgsler og ordren er blevet opdateret! Forespørgsler og ordren er blevet opdateret!
Varen er udsolgt.
Vi beklager, men varen er udsolgt.

Handelsbetingelser

Senetic - Arkivbestemmelser
  • Senetic - Forordningerne var i kraft indtil den 18/10/2022
  • Senetic - Forordningerne er gældende fra den 19/10/2022.

Forretningsbetingelser vedrørende elektronisk fjernsalg af varer og tjenesteydelser

§ 1
Indledning

Nedenstående forretningsbetingelser fastlægger principperne og betingelserne for anvendelse af internetbutikken, som befinder sig på adressen www.senetic.dk og drives Senetic GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 München, Deutschland, Handelsregister HRB214046, Steuernummer 143/179/81458, Unsatzsteuer-id (nr vat) DE297177752. Forretningsbetingelserne fastlæger i særdeleshed betingelserne for afgivelse af ordrer og indgåelse af salgsaftaler ved hjælp af fjernkommunikation, samt kundernes anvendelse at alle internetbutikkens servicetilbud.
Kontakt med sælgeren i alle spørgsmål vedrørende salg via Butikken er mulig på telefon +45 78 73 78 40 samt e-mail adressen: [email protected].


§ 2
Definition af begreber
De i Forretningsbetingelserne anvendte begreber betyder:
1) Serviceudbyder eller Sælger eller erhvervsdrivende - Senetic GmbH;
2) Kunde - Forbruger eller Virksomhed som har afgivet eller agter at afgive Ordre, eller gøre brug af andre af internetbutikkens servicetilbud (herefter kaldet „Køberen");
3) Forbruger - fysisk person, som foretager juridisk bindende handlinger, der ikke er direkte forbundet med hans erhvervsaktiviteter eller profession;
4) Virksomhed - fysisk person, juridisk person, eller en organisatorisk enhed som i henhold til loven har ret til at indgå aftaler, som foretager handlinger i direkte forbindelse med den erhvervsmæssige eller professionelle aktivitet;
5) Kundekonto (Konto) - en underside til butikken, hvor kunden har mulighed for b.la at kontrollere personlige data, modtage informationer om ændret bestillingsstatus, samt kontrollere og styre tilstanden for de af ham afgivne ordrer;
6) Forretningsbetingelser - nærværende salgsbetingelser ved anvendelse af fjernkommunikation samt elektroniske serviceudbud. Indenfor elektroniske serviceudbud er Forretningsbetingelser de bestemmelser som omtales i Lov om elektroniske serviceydelser;
7) Registrering - gratis og frivillig handling, som foretages en gang, og som medfører at kunden opretter en kundekonto, og som udføres i administrationspanelet, som er gjort tilgængeligt af serviceudbyderen på butikkens hjemmeside;
8) Internetbutik www.senetic.dk (herefter også som „Butikken" eller „Internetbutikken") - internetservice, som er tilgængelig på adressen http://www.senetic.dk ved hjælp af hvilken Serviceudbyderen leverer de i Forretningsbetingelserne fastsatte ydelser, og hvor Kunden kan afgive Ordrer;
9) Hjemmeside - Senetic GmbH eller kunde;
10) Vare - materielt løsøre, som er genstand for en Salgsaftale, eller en rettighed som er genstand for en Salgsaftale (fx en licens);
11) Salgsaftale - Aftale i henhold til hvilken Senetic GmbH overdrager eller forpligter sig til at overdrage ejendomsretten til en vare til kunden, og kunden betaler eller forpligter sig til at betale prisen, Aftale i henhold til hvilken Senetic GmbH overdrager eller forpligter sig til at overdrage retten til at anvende et nærmere bestemt program til kunden (salg af licens og kunden betaler eller forpligter sig til at betale prisen herfor;
12) Aftale indgået på afstand - aftale indgået mellem Senetic GmbH og kunden indenfor rammerne af et organiseret salgssystem eller levering af serviceydelser på afstand, uden af parterne samtidigt er fysisk til stede, med udelukkende brug af en eller flere kommunikationsmidler til fjernkommunikation, indtil øjeblikket for aftalens indgåelse, og også inklusive dette øjeblik;
13) Serviceydelse (serviceydelser) - Ordre, ordre på licens, eller forespørgsel og tilbud, og også andre serviceydelser som leveres indenfor butikkens rammer;
14) Ordre - Kundens viljeerklæring er et tilbud om at indgå en salgsaftale
med Senetic GmbH med henblik på at indgå en salgsaftale på afstand ved hjælp af internetbutikken, hvori han angiver sort og antal på den vare som er genstand for salgsaftalen;
15) Bestilling af licens - kundens viljeerklæring er et tilbud om at indgå en aftale med Senetic GmbH med henblik på at indgå en salgsaftale på afstand (salg af licens), hvori han angiver sort og antal på det program, til hvis anvendelse licensen sælges;
16) Forespørgsel om tilbud - En af kunden afgivet forespørgsel om tilbud ved hjælp af formularen som er tilgængelig i butikken, som angiver den vare eller det program som er mål for spørgsmålet, og også kundeoplysninger, som er nødvendige til den kontakt der angives i formularen.


§ 3
Kundens forpligtelser (butikkens bruger)
1. Kunden er forpligtet til at anvende de af Serviceudbyderen tilbudte serviceudbud i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, de i Forretningsbetingelserne fastsatte regler, og også til ikke at levere indhold som er forbudt af almindelig gældende lov.
2. Sælger er forpligtet til at levere varen fri for fejl.

 

§ 4
Betingelser for brug af butikken
1. Serviceudbyderen leverer gennem Internetbutikken følgende tjenesteydelser:
1) præsenterer butikkens tilbud,
2) afgivelse af ordrer,
3) afgivelse af ordrer på licenser,
4) afgivelse af forespørgsel om tilbud,
5) oprettelse af og administration af kundekonto i Internetbutikken;
2. Adgang til serviceydelser som er defineret i stk. 1 punkt. 1-4 ovenfor kræver ikke registrering.
3. Adgang til serviceydelser som er defineret i stk. 1 punkt. 5 ovenfor kræver registrering.
4. For at kunne gøre brug af butikken kræves det at kunden er i besiddelse af udstyr med adgang til internettet og internetbrowser (det anbefales at anvende Mozilla Firefox minimum version 24.0, Opera fra version 10, Google Chrome i version 28.0 eller nyere, eller MS Internet Explorer i minimum version 8.0 eller nyere), som sikrer betjening af cookies samt Javascript scrypt. Det er muligt at benytte andre versioner af internetbrowsere, såfremt disse sikrer fuld kompatibilitet med ovenfor nævnte versioner.
5. For at fastholde sikkerheden ved anvendelse af Internetbutikken anbefales det at det udstyr som kunden anvender i særdeleshed besidder:
1) antivirus-system med nyeste virusdefinition og opdateringer,
2) effektiv sikkerhedsvæg (firewall),
3) installeret alle tilgængelige opdateringer af operativsystemet samt webbrowser vedrørende sikkerhed,
4) aktiveret funktion som accepterer cookies samt Java Script i internetbrowseren,
5) et program som gør det muligt at læse PDF-filer.
6. Serviceudbyderen anvender Cookies med henblik på at samle informationer forbundet med kundens anvendelse af butikken, for at:
1) fastholde kundebesøget (efter at være logget på), således at kunden ikke skal angive adgangskode på hver af butikkens undersider,
2) tilpasning af butikkens serviceydelser til kundens behov,
3) oprette statistik på besøgstallet på butikkens undersider,
4) remarketing.


§ 5
Afgivelse af ordrer og indgåelse af salgsaftaler
1. Kunden kan afgive Ordrer gennem Internetbutikken 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet, uanset om kunden er registreret. Kunden kan også afgive telefoniske ordrer på telefon +45 78 73 78 40 (udelukkende i arbejdstiden fra mandag til fredag) samt til e-mail adressen: [email protected]
2. Ordrer på Microsoft licenser skal afgives gennem konfigurerings-systemet, som er tilgængelig i butikken på adressen www.senetic.dk/microsoft/.
3. Med henblik på at indgå en salgsaftale om varer i fjernsalg gennem Internetbutikken er det nødvendigt at gå ind på Butikkens hjemmeside, og derefter foretage valg af varer og afgive Ordre, samt udføre de følgende tekniske handlinger på baggrund af de meddelelser eller informationer som vises.
4. Betingelsen for afgivelse af gyldig Ordre er at kunden har gjort sig bekendt med og accepteret Forretningsbetingelserne.
5. Afgivelse af ordre er et tilbud, om at indgå en Salgsaftale angående en vare, afgivet til serviceudbyderen af kunden.
6. Efter at kunden har afgivet en ordre, ordre på licens eller spørgsmål om tilbud bekræfter Sælgeren den modtagne ordre på Serviceydelse via e-mail, som indeholder en bekræftelse på alle de væsentlige elementer i den af Kunden afgivne ordre.
7. Efter at Sælgeren har gjort sig bekendt med Kundens tilbud sender han en meddelelse til kunden om at Ordren er modtaget og vil blive gennemført.
8. Samtidigt med at kunden modtager den i ovennævnte stk. 7 nævnte bekræftelse indgås en Salgsaftale.
9. Hvis det efter at kunden har afgivet en ordre viser sig at gennemførelsen af ordren - i sin helhed eller delvist - ikke er mulig, informerer Serviceudbyderen uden ophold Kunden om dette ved hjælp af elektronisk post eller telefon. I så fald kan Kunden annullere Ordren delvis, for den del som ikke kan gennemføres indenfor den fastsatte tidsfrist, eller annullere den afgivne ordre i sin helhed.

 

§ 6
Priser, betalinger samt levering af varer
1. De angivne varepriser inkluderer ikke leveringsomkostninger. Den nøjagtige pris på leveringsomkostningerne angives i løbet af Ordreafgivelsen eller Ordre på licens. Mens han udfylder formularen angiver Køberen fremsendelsesmåde om betalingsmåde, som efterfølgende bekræftes.
2. Den bindende pris for forbrugerkunder er altid den aktuelle pris i bestillingsøjeblikket.
3. I tilfælde af ordrer med lang leveringstid (mere end 14 dage) og varer, der er fremstillet på bestilling, forbeholder sælgeren sig ret til at ændre prisen på produkterne, hvis vareproducenten eller varefabrikanten foretager en prisændring. Sælgeren er forpligtet til at informere kunden om prisændringen. I tilfælde af en prisændring kan kunden ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. I tilfælde af fortrydelse anses aftalen for ikke at være indgået, og kunden er fritaget for alle forpligtelser.
4. Punkt 3 gælder ikke for ordrer afgivet af forbrugere eller individuelle iværksættere.
5. Tilgængelige betalings- og forsendelsesformer vises i løbet af processen hvor kunden afgiver ordre.
6. I tilfælde af at betaling sker ved kreditkort eller debitkort ved hjælp af partnere som tilbyder denne betalingsform modtager Sælgeren ikke nogen form for oplysninger om disse betalingskort.
7. De informationer som Butikken giver om tilgængelighed og forsendelsestid har alene orienterende karakter, og de har til hensigt at gøre opmærksom på hvor hurtigt afsendelsen kan effektueres, dvs. den kortest mulige tid som Sælgeren skal bruge for at levere varen til afsendelse. Sælgeren bestræber sig i alle tilfælde på at gennemføre afsendelsen uden unødigt ophold (efter indgåelse af salgsaftale og betaling for vare og forsendelse, med mindre der er valgt betaling pr. efterkrav).
8. Ved modtagelse af forsendelse med den bestilte vare anbefaler vi at kunden undersøger forsendelsen, og vi gør opmærksom på at i tilfælde af at der konstateres:
1) mekanisk skade på indholdet af forsendelsen,
2) at forsendelsen ikke er komplet,
3) manglende overensstemmelse mellem indholdet af forsendelsen og den bestilte genstand,
er kunden berettiget til at nægte at modtage forsendelsen. I et sådant tilfælde foreslår vi at bemærkninger eller notater fra modtagelsen nedskrives under tilstedeværelse af overbringeren, og at Serviceudbyderen omgående informeres om den opståede situation.
9. Kunder som ikke er forbrugere i det øjeblik de modtager forsendelsen er forpligtet til at undersøge dens indhold. I tilfælde af at der konstateres beskadigelse er de forpligtet til at anmelde dette faktum til overbringeren, og omgående kontakt til Sælgeren. Reklamationer over mekanisk skade på varen i løbet af transporten vil udelukkende blive behandlet efter udfærdigelsen af en skadesprotokol, underskrevet at modtageren som ikke er forbruger samt af overbringeren af forsendelsen.
10. Ikke afhentede varer som er sendt til kunde som ikke er forbruger pr. efterkrav og efterfølgende returnering til afsenderen (Serviceudbyderen), vil medføre at en sådan kunde hæfter for forsendelses- og returomkostningerne for forsendelsen med varen.
11. Medmindre parterne har aftalt andet vedrørende leveringstidspunktet, skal den erhvervsdrivende levere varerne ved at lade den fysiske besiddelse af eller kontrol med varerne overgå til forbrugeren uden unødig forsinkelse, men ikke senere end 30 dage efter aftalens indgåelse.
12. I aftaler, hvor den erhvervsdrivende afsender varerne til forbrugeren, overgår risikoen for tab eller beskadigelse af varer til forbrugeren, når denne eller den af forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke befragteren, har fået varerne i fysisk besiddelse. Risikoen overgår dog til forbrugeren, når varen overdrages til befragteren, hvis forbrugeren har anmodet befragteren om at foretage transporten, og den valgte befragter ikke var blandt dem, der blev tilbudt af den erhvervsdrivende, uden at dette berører forbrugerens rettigheder i forhold til befragteren.


§ 7
Reklamation og returnering i forhold til Kunder som ikke er forbrugere
(vedrører virksomheder)
1. Nærværende paragraf i forretningsbetingelserne finder udelukkende anvendelse i forhold til Kunder som ikke er forbrugere.
2. Alle varer som tilbydes i butikken er fabriksnye og uden fysiske eller juridiske fejl, med mindre varen er mærket som brugt eller genfabrikeret (renoveret).
3. Alle nye og fabriksmæssigt genfabrikerede varer er omfattet af vareproducentens standardgaranti.
4. Brugte varer er omfattet af en 30 dages garanti fra sælger.
5. Det fremgår af varebeskrivelsen i butikken hvis varen er genfabrikeret (renoveret) eller brugt.
6. Sælgeren giver et link til vareproducentens hjemmeside, hvoraf betingelserne for varens garanti fremgår. Af garantien fremgår det præcist hvem der er forpligtet i forhold til afgivne kvalitetsgaranti på varen, og alle garantibetingelser er også præcist defineret.
7. Den som er ansvarlig for garantien (som regel vareproducenten) er ansvarlig i forhold til Køberen, såfremt varen har fejl, som nedsætter dens værdi eller anvendelighed i forhold til det formål som er angivet i salgsaftalen, eller som fremgår af omstændighederne eller varens formål.
8. For opretholdelse af tidsfrister for orientering om fejl som er angivet i den ydede kvalitetsgaranti, er det tilstrækkeligt at informere om varens fejl ved inden udløbet af disse tidsfrister at sende et brev, e-mail eller anbefalet brev.
9. Såfremt fejl på varen viser sig i løbet af garantiperioden, og de er omfattet af garantien, bør Kunden kræve udbedring af fysiske fejl ved varen, eller levering af en fejlfri vare, overensstemmende med garantien fra den enhed som er ansvarlig for garantien.
10. Tidsfristen for garantien er på et år fra datoen for udlevering af den købte vare, såfremt der i garantien ikke er forbeholdt en anden tidsfrist.
11. I tilfælde af salgsaftaler indgået med Kunder som ikke samtidigt er forbrugere er Serviceyderens ansvar om ansvar for fysiske fejl ikke gældende.
12. Hvis det i løbet af den periode hvor reklamationen undersøges viser sig at skaden er opstået på baggrund af Kundens fejl, så har Sælgeren ret til at fakturere kunden for alle omkostninger i forbindelse med behandling af reklamationen.


§ 8
Forbrugerens ret til at træde tilbage fra Aftalen (returnering af Varen)
1. Forbrugeren kan træde tilbage fra en salgsaftale om varer som er indgået udenfor fast forretningssted, uden at give nogen grund til dette, ved at afgive en passende skriftlig erklæring indenfor 14 (fjorten) dage fra at varen er udleveret til forbrugeren. For at overholde tidsfristen er det tilstrækkeligt inden udløbet af denne at afsende en passende erklæring til Sælgerens adresse.
2. I tilfælde af tilbagetræden fra Salgsaftale om varer indgået på afstand, anses aftalen for ikke at være indgået, og Forbrugeren er frigjort fra enhver forpligtelse. Det som parterne har leveret til hinanden returneres i uændret stand, do med mindre ændringerne var nødvendige indenfor rammerne af normal disponering. Returnering af de gensidige ydelser bør forestå uden ophør, og ikke senere end indenfor en frist på 14 dage.
3. Varen bør returneres til Sælgerens adresse.

Den erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten
4. Den erhvervsdrivende refunderer alle beløb, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, modtaget fra forbrugeren, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor den erhvervsdrivende modtager meddelelse om forbrugerens beslutning om at udøve fortrydelsesretten i overensstemmelse med artikel 1.
5. Den erhvervsdrivende foretager den i første afsnit nævnte tilbagebetaling under anvendelse af det samme betalingsmiddel, som forbrugeren har benyttet til den oprindelige transaktion, medmindre forbrugeren udtrykkeligt har accepteret noget andet, og forudsat at forbrugeren ikke bliver pålagt nogen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
6. Uanset stk. 4 skal den erhvervsdrivende ikke refundere ekstra omkostninger, hvis forbrugeren udtrykkeligt har valgt en anden leveringsform end den mindst bekostelige standardlevering, som den erhvervsdrivende har tilbudt.
7. Medmindre den erhvervsdrivende har tilbudt at afhente varerne selv, kan den erhvervsdrivende ved aftaler om salg af varer tilbageholde beløbet, indtil vedkommende har modtaget varerne, eller indtil forbrugeren har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.

Forbrugerens forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten
8. Medmindre den erhvervsdrivende har tilbudt selv at hente varerne, returnerer forbrugeren varerne eller afleverer dem til den erhvervsdrivende eller til en person, som den erhvervsdrivende har bemyndiget til at modtage varerne, uden unødig forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end 14 dage efter den dato, hvor vedkommende i overensstemmelse med artikel 1 har givet den erhvervsdrivende meddelelse om sin beslutning om at gøre brug af sin fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis forbrugeren returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.
9. Forbrugeren afholder de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.
10. Forbrugeren hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Undtagelser fra bestemmelserne om fortrydelsesret
11. Ret til at træde tilbage fra aftalen gælder ikke i situationer som defineret:
1) tjenesteydelsesaftaler, efter at tjenesteydelsen er blevet fuldt udført, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og med anerkendelse af, at vedkommende vil miste sin fortrydelsesret, når aftalen er fuldstændig opfyldt af den erhvervsdrivende
2) levering af varer eller tjenesteydelser, hvis pris er afhængig af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på, og som kan optræde inden fortrydelsesfristens udløb
3) levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg
4) levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt
5) levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen
6) levering af varer som efter levering i henhold til deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer
7) levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på
8) aftaler, hvor forbrugeren udtrykkeligt har anmodet den erhvervsdrivende om at besøge forbrugeren med henblik på at foretage hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejde. Hvis den erhvervsdrivende i forbindelse med et sådant besøg leverer tjenesteydelser ud over dem, forbrugeren specifikt har anmodet om, eller andre varer end de reservedele, der er nødvendige til at udføre vedligeholdelsen eller reparationen, skal fortrydelsesretten finde anvendelse på nævnte yderligere tjenesteydelser eller varer
9) levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computer-software, som forbrugeren har brudt plomberingen på
10) levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer
11) aftaler, der indgås på en offentlig auktion
12) levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejning, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når aftalen vedrører levering på en forud fastlagt dato eller i et nærmere bestemt tidsrum
13) levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.


§ 9
Varens manglende overensstemmelse med aftalen (Forbrugerreklamation)
1. Serviceudbyderen er som sælger ansvarlig i forhold til Forbrugeren for manglende overensstemmelse med Salgsaftalen, for så vidt angår den vare som forbrugeren har købt.
2. Reklamation som følge af varens manglende overensstemmelse med Salgsaftalen kan afgives skriftligt, direkte på Serviceudbyderens adresse eller pr. e-mail.
3. I tilfælde af at Forbrugeren konstaterer manglende overensstemmelse mellem Varen og Salgsaftalen, bør Forbrugeren sende den reklamerede vare tilbage til serviceudbyderen, sammen med en beskrivelse af den manglende overensstemmelse.
4. For at effektivisere reklamationsprocessen anbefaler vi at vedlægge købsbekræftelse.
5. Forbrugeren er forpligtet til at informere Serviceudbyderen om konstateret Varens manglende overensstemmelse med Salgsaftalen indenfor en tidsfrist på 12 måneder fra dagen hvor han konstaterer en sådan manglende overensstemmelse; i den forbindelse varer Serviceudbyderens ansvar som følgende af manglende overensstemmelse mellem Varen og Salgsaftalen maksimalt i to år fra dagen for udlevering af varen.
6. Serviceudbyderen forpligter sig til at behandle enhver reklamation indenfor en tidsfrist på 14 dage.
7. Efter at have accepteret reklamationen fastlægger Sælgeren, via elektronisk kommunikation, telefon eller skriftligt, med Forbrugeren betingelserne for reparation eller udskiftning af varen.
8. Hvis reparation eller udskiftning af varen er umulig kan Køberen kræve nedsættelse af prisen på den fejlbehæftede vare eller tilbagebetaling af det pengebeløb han har betalt.

 

§ 10
Opsigelse af aftale om elektronisk levering af serviceydelser
1. Kunden kan opsige aftalen om levering af tjenesteydelse, uden af angive årsagen, gennem fremsendelse af en passende erklæring, særligt ved anvendelse af elektronisk post eller skriftligt til Sælgerens adresse.
2. I tilfælde af kunder som samtidigt er forbrugere kan Serviceudbyderen opsige aftalen om levering af serviceydelse såfremt servicemodtageren groft eller tilbagevendende overtræder Forretningsbetingelserne, særligt når denne leverer indhold som krænker loven, efter at han uden resultat er blevet opfordret til at ophøre eller fjerne krænkelserne, med angivelse af en passende tidsfrist. Overtrædelsen af Forretningsbetingelserne skal have en objektiv og lovkrænkende karakter. Aftale om levering af Serviceydelser ophører i dette tilfælde 14 dage efter at Serviceudbyderen har tilstilet Servicemodtageren en erklæring om opsigelsen.
3. I tilfælde af servicemodtagere som ikke er forbrugere kan serviceudbyderen opsige aftalen om serviceydelse med omgående virkning, og uden at angive årsagen, ved fremsendelse af en passende erklæring til Servicemodtageren.

 

§ 11
Løsning af stridigheder
1. Løsning af eventuelle stridigheder som er opstået mellem Serviceudbyderen og kunde som også er forbruger overdrages til den relevante domstol i overensstemmelse med bestemmelserne i Civilkodekset.
2. 1. Løsning af eventuelle stridigheder som er opstået mellem Serviceudbyderen og kunde som ikke er forbruger overdrages til den relevante domstol som er relevant i forhold til Serviceudbyderens hovedsæde.


§ 12
Persondata
Kunders persondata behandles af Serviceudbyderen på de betingelser som er defineret i vores Privatlivspolitik, under hensyntagen til lovbestemmelser herom, herunder særligt Lov om beskyttelse af persondata.


§ 13
Afsluttende bestemmelser
1. Forbrugeren har ret til at forhandle betingelserne for de i Forretningsbetingelserne angivne bestemmelser. Med henblik på at gøre brug af denne ret bør Forbrugeren kontakte Serviceudbyderen ved hjælp af traditionel post, e-mail eller telefonisk.
2. Spørgsmål som ikke er reguleret af nærværende Forretningsbetingelser reguleres af almindeligt gældende lov og bestemmelser.
3. Kunderne kan vederlagsfrit få adgang til Forretningsbetingelserne til enhver tid, ved hjælp af en videreførelse på internettet (dvs. link), som er anbragt på Butikkens hovedside, og de pågældende Forretningsbetingelser kan også udprintes.
4. Information om varer som er angivet i Butikken, herunder deres beskrivelser, tekniske parametre og brugeregenskaber samt pris er en invitation til at indgå en aftale.
5. Eksklusiv ret til indhold som gøres tilgængeligt indenfor Internetbutikkens rammer, særligt ophavsret til billeder, beskrivelse af Varer og kategorier, Butikkens navn, Serviceudbyderens of vareproducenternes varemærker, som indgår som et grafisk element, programmer og rettigheder i forbindelse med databaser er beskyttet af loven, og tilhører Serviceudbyderen eller de enheder med hver Serviceudbyderen har indgået aftale herom. Det er forbudt at kopiere elementer, eller anvende nogen andre elementer fra Butikken, uden Serviceudbyderens samtykke.

 

Standardfortrydelsesformular

Dato


Til:
Senetic GmbH,
Kronstadter Straße 4,
81677 München,
Deutschland

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer /levering af følgende tjenesteydelser -

Bestilt den /modtaget den -

Forbrugerens navn -

Forbrugerens adresse -

 

Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

 

Udvalgte produkter

Hold kontakten!
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær altid opdateret med vores tilbud og nyheder

Ved at klikke på "Tilmeld" accepterer du at modtage marketinginformation på den angivne e-mailadresse. Administratoren af ​​dine personoplysninger varetages af Senetic GmbH, beliggende på Kronstadter Straße 4, 81677 München, Deutschland. Du har ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger og til at rette, slette eller begrænse behandlingen samt til at protestere mod behandlingen. Nærmere oplysninger om behandling af personoplysninger findes i privatlivspolitikken.

Forkert e-mail adresse.
Denne e-mail adresse er allerede bekræftet.
Denne e-mail adresse er ikke bekræftet endnu.
Tak!
Tjek din indbakke - du modtager en besked fra os, der beder dig om at bekræfte dit abonnement på nyhedsbrevet.
Betalingsmetoder
Levering
Certifikater og udmærkelser